top of page

Par mums

Mani sauc Maksims Mihejevs, un es esmu projekta “Neredzamā pasaule” izveidotājs. Jau sen sapņoju par savu biznesu, bija dažādas idejas līdz nonācu pie īstās. 2019. gadā izveidoju “Muzeju tumsā”. Pirmā iepazīšanās ar līdzīgu projektu man bija, viesojoties Maskavā, kur pastaiga tumsā bija izveidota tirdzniecības centrā. Biju šokā, ka tik vienkārša ideja var atstāt tik lielu iespaidu. Sapratu, ka redzīgu cilvēku ikdienas problēmas ir niecīgas. Es izjutu spēcīgas emocijas, un pilnībā tika salauzti mani stereotipi par neredzīgiem cilvēkiem. Iepriekš biju domājis, ka šādi cilvēki ir bezpalīdzīgi, jo viņiem nav redzes. Taču tad es uzzināju, ka šie cilvēki strādā par arhitektiem, programmētājiem, kāpj kalnos… Gribēju piedāvāt tādu pieredzi arī citiem. 

“Neredzamā pasaule” - tas nav tikai par neredzīgiem cilvēkiem. Mums ir sociāli mērķi tostarp paaugstināt toleranci un lauzt stereotipus, kā arī iedvesmot. Jebkurš cilvēks ir spējīgs uz visu, un nav nekādu ierobežojumu. Pat, ja tu neredzi, tu joprojām vari panākt un sasniegt visu! Varbūt tiešam visi šķēršļi ir tikai mūsu galvā? Vienmēr var atrast izeju un pielāgoties apstākļiem jebkurā vidē, pat tumsā. Pārliecinies pats!

 

Uzņēmums “Neredzamā pasaule” is

+ saņēmis sociālā uzņēmuma statusu,

+ ALTUM grantu

kā arī absolvējis “New Door” sociālās uzņēmējdarbības akceleratoru, 

+ “Antistartup” akceleratoru un

+ ieguvis atzinību SEB bankas grantu konkursā sociālās uzņēmējdarbības idejām "Tam labam būs augt 2020", 

+ kā arī tika finālā "Tam labam būs augt 2022"

+ un "Augšup 2022"

altum.png
newdoor.jpeg
seb.png

Mūsu misija

“Neredzamā Pasaule” uzdevums ir mazināt stereotipus par neredzīgiem cilvēkiem un veicināt tolerances attīstību Latvijas sabiedrībā. Mēs vēlamies nodrošināt apmeklētājiem iespēju pilnībā iedziļināties savu sajūtu pasaulē, un pārliecināties, ka pat pilnīgi jaunā vidē var atrast pozitīvus mirkļus.

Informācija par biznesa projekta īstenošanu

SIA ”IW” kopš granta līguma parakstīšanas 2020. gada 12. oktobrī īsteno biznesa projektu, kas tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3./15/I/001 ietvaros.

 

Biznesa projekts virzīts uz tolerances attīstību redzīgo un neredzīgo starpā ar mērķi nojaukt komunikācijas barjeras starp veseliem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināt cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, nodarbināt cilvēkus ar redzes traucējumiem, veicināt emocionālā intelekta attīstību un sapratni par veselību.

  • Biznesa projekta Nr.: SU0000175

  • Granta līgums Nr.: 244702/SU0000175

  • Biznesa projekta īstenošanas vieta: SIA “IW”, Ķengaraga 1a, Rīga, LV-1063

  • Biznesa projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši

  • Biznesa projekta ESF(Eiropas sociālā fonda) kopējais finansējums: 49 990,00 EUR

bottom of page