top of page

Biznesa apmācības tumsā

Psihologu un biznesa treneru īpaši izstrādātas autorprogrammas tumsā

korporatīvajiem klientiem

  

Ar ko atšķiras apmācības tumsā no parastajām apmācībām?

 

 • Apmācību telpas unikalitāte noved pie 100% auditorijas iesaistes

 

 • Jūsu zināšanas par sevi un apkārtējo pasauli var radikāli mainīties

 • Attieksme, kas bloķē jūsu potenciālu, tiks iznīcināta.

Win partners_edited.jpg
Win partners logo.png

"Šonedēļ mūsu komanda devās uz neredzamā pasaule – vietu, kur piedzīvot unikālu iespēju ieklausīties savās sajūtās. Iejutāmies neredzīgo cilvēku ikdienā un sapratām, cik daudz lietu pieņemam par pašsaprotamām.

Šī bija vērtīga komandas kopābūšanas pieredze!"

Rezervē ekskursiju,
aizpildot pieteikuma formu

Palielinās komandas darba efektivitāte

 

Sākumā mēs rūpīgi noskaidrojam problēmu/uzdevumu, kas ir kompānijai un kuru viņi vēlētos atrisināt ar apmācību.

 

Veidojas personīgās īpašības un emociju vadīšanas prasmes

 

Pamatojoties uz to, mēs izvēlamies optimālo stundu skaitu apmācībai un piedāvājam darba attiecību "gaišajā" un "tumšajā" zonā.

 

Profesionālu problēmu risināšanai tiek atbrīvoti radošie resursi

Vingrinājumi un uzdevumi, kas komandai šķita vienkārši un pašsaprotami izpildāmi normālos apstākļos, tumsā iegūst jaunas šķautnes un nokrāsas, ļaujot tiem jaunā veidā atklāt grupas un tās atsevišķu dalībnieku potenciālu.

TAVS APMEKLĒJUMS NODROŠINA DARBA VIETU NEREDZĪGAM CILVĒKAM

Apmācību veidi

 

Līderība - svarīga uzņēmuma veiksmes sastāvdaļa

 

Viens no nosacījumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai ir apmācīti vadītāji ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Iedomājieties, ka Jūsu uzņēmums ir dārzs. Bez dārznieka prasmīgās rokas dārzs ātri sabruks, un kultivēto augu vietā, ar kuriem rēķinājāties, parādīsies nezāles. Jebkura bezdarbība noved pie haosa un iznīcības, bet kārtība pie labklājības.

 

Kā kļūt par dārznieku savā dārzā, iemācīties radīt motivāciju un uzturēt kārtību? Kā no neefektīvas kņadas pāriet uz efektīvu rīcību?

 

Līderība ir nevis tas, ko jūs darāt darbinieku labā, bet gan tas, ko jūs darāt ar viņiem.

 

Mērķi, kurus jūs sasniegsiet:

 • Iemācīties uzņemties atbildību par savu lomu un pienākumiem

 • Iemācīties noteikt prioritātes

 • Attīstīt izpratni par vadību un iemācīties pielietot jēdzienu situācijas līderība

 • Iemācīties novērtēt personīgo efektivitāti cilvēku vadīšanā

 • Apgūt praktiskas vadības prasmes un praktizēt modeļa pielietošanu reālās situācijās 

 • Uzzināt, kā pārvaldīt darbinieku motivāciju, lai maksimāli palielinātu komandas sniegumu

Apmācību sērija “Līderība” jums palīdzēs:

 • Uzbūvēt atvērtas attiecības ar kolēģiem

 • Izveidot motivējošus faktorus darbiniekiem

 • Izveidot savu līderības kultūru

 • Paaugstināt darbinieku darba efektivitāti

Rezervē ekskursiju,
aizpildot pieteikuma formu

Nr. 1 “Situatīvā līderība”

Šis ir cilvēku vadības stils, kas mainās atkarībā no situācijas un darbinieku sagatavotības līmeņa uzdevumu izpildei.

 

Līderiskās vadības pamatprasmju attīstīšana

 • Darbinieka profesionālās sagatavotības līmeņa noteikšana

 • Darbinieka vajadzību noteikšana katrā profesionālās pilnveides posmā

 

Līderība kā personāla vadības pamats

 • Izpratne par līderību kā cilvēku vadīšanas neatņemamu sastāvdaļu

 • Līderības sastāvdaļas

 

Līderības kompetence

 • Zināšanas

 • Prasmes

 • Attieksme

 

Līdera uzvedības modeļa izvēle

 • Tiešais

 • Mentoru

 • Atbalstošais

 • Partneru

Nr. 2 “Praktiskā motivācija”

Sevī iekļauj vienotību starp darbinieku mērķiem un vēlmēm un organizācijas mērķiem un uzdevumiem; līdera veiktie pasākumi, lai uzlabotu darbinieku efektivitāti

 

 • Sistēma motivācijas atšķirību izpratnei "DISK"

 • Sociālie un psiholoģiskie personību tipi, ņemot vērā modalitātes īpatnības un dažādo personību reprezentatīvo sistēmu izmantošanu

 • Darbinieku motivēšana caur indivīda sociālo un psiholoģisko portretu

 • Testēšana pēc U.M. Mārstona modeļa.

 • Pašnoteikšanās, savu vajadzību un vadošo motivatoru apzināšana

 • Savu padoto galveno motivācijas komponentu un uz tiem ietekmējošo elementu apzināšana

 • Dažādu personību tipu sociālā un darba saderība

 • Darbinieku vadīšana motivējot, nevis piespiežot

 • Praktisku un motivējošu mērķu izvirzīšana

 

Galvenie personiskās vērtības, motīvi, uzvedība

 • Vērtību un patieso motīvu sistēma

 • Personīgās un profesionālās vajadzības. Modelis S.I.

 

Trīs klasiskie darbinieku motivācijas modeļi

 • Iekšējās motivācijas veidošana caur R. Dilta neiroloģisko līmeņu piramīdu

 • D. Makgregora motivācija X un Y

 • F. Hercberga divu faktoru teorija

Nr. 3 “Emocionālā inteliģence un tās ietekme uz komandu”

Tā ir cilvēka spēja atpazīt emocijas, izprast nodomus, motivāciju un vēlmes, kā arī spēja vadīt savas un citu cilvēku emocijas, lai risinātu praktiskas problēmas.

 

Apmācību programmā ietilpst interaktīvie vingrinājumi un paņēmienu praktizēšanu. Apmācība ir vērsta uz praktiskāko iemaņu apgūšanu.

 

Apmācību mērķis - paaugstināt personīgo un darba mērķu sasniegšanas efektivitāti, attīstot prasmes strādāt ar emocijām

 

Apmācību rezultāti

 • Apgūsiet pamata rīkus savu un citu emociju pārvaldībai

 • Varēsiet izmantot emocijas kā svarīgu informāciju par sevi un sarunu biedru

 • Uzzināsiet par stereotipiem un atbrīvosieties no tiem, kas traucē produktīvam komandas darbam un personīgo un darba mērķu sasniegšanai

Paņēmieni savu emociju izpratnei un vadīšanai

Dalībnieki pārvietojas uz mūsu telpām, kur viņi praktizē savu emociju apzināšanās paņēmienus:

 • Veidi, kā efektīvi verbalizēt emocijas

 • Emociju atrašana ķermenī

 • Neverbālie signāli

 • Pārvaldīšanas veidi – kāpēc emociju apspiešana, kontrole un ignorēšana var būt kaitīga

 • Relaksācijas un elpošanas tehniku iepazīšana un attīstīšana

 • Nozīmes un konteksta pārveidošana

 • "Mērogošana" un "Meta emocijas" metode

 

Emocionālās inteliģences pamati

 • Ievads emocionālās inteliģences jēdzienā, 4 pamat emocijas

 • Cilvēku emociju modeļi

 • Emociju fizioloģiskais pamats

 • Emociju intensitāte un kvalitāte

 • Pozitīvās un negatīvās emocijas

 

Citu cilvēku emociju izpratne un vadīšana

 • Neverbālo signālu analīze - kas stāsta par konkrētu emociju

 • Tehnika “Atspulgs”

 • Emocionālie šķēršļi saskarsmē un to pārvarēšanas veidi

 • Partnera jūtu verbalizācijas paņēmieni

 • Emocionālā stresa vadības metodes

 • Partnera jūtu verbalizācija

Komandas veidošana

 

Līderu apmācības programma uz panākumiem orientētas komandas ar augstu veiktspēju izveidošanā un vadīšanā

 

“Viens nav karotājs” - sāka sena gudrība

 

Neviens no mums atsevišķi nevar būt produktīvāks par mums visiem kopā.

 

Kā pārvērst darbiniekus un kolēģus komandā, bet darbu par labi koordinētu praktisko uzdevumu veikšanas mehānismu?

 

Kas var likt cilvēkiem iemācīties uzticēties kolēģiem? Kā iemācīties pareizi deleģēt pienākumus kolektīvā?

 

Apmācību mērķis 

Praksē aplūkot jautājumus par ļoti efektīvas komandas izveidi un attīstību ar skaidri noteiktiem mērķiem, lomām un grupas pienākumiem, kas ļaus palielināt attiecību efektivitāti un produktivitāti komandā un ārpus tās.

 

Apmācību rezultāti

 • Iemācīsieties noteikt darbinieku lomas komandā

 • Sapratīsiet, kā dažādos projektos un uzdevumos apvienot dažādas lomas un personības tipus

 • Uzzināsiet komandas veidošanas dinamiku

 • Iegūstiet darbinieku pārvaldības rīkus katrā komandas dzīves posmā

 • Varēsiet diagnosticēt motivācijas klimatu komandā

 • Pielāgosiet savu vadības stilu ņemot vērā darbinieku vajadzības

 

Apmācību programma

 1. Augstas veiktspējas komandas “PRODUKTS” raksturojums

 2. Sociālās lomas komandā

Neatradāt sev piemērotu variantu?

Izveidojiet savu unikālo apmācību!

Individuālās apmācības

 

Šādas programmas ir piemērotas individuālajām nodarbībām.

Kā arī ja jārisina iekšējo attiecību problēma ar konkrētiem darbiniekiem.

 

Ikviens droši vien zina šo sajūtu, kad sporta zālē tev šķiet, ka visi skatās uz tevi un redz visas tavas problēmas un nepilnības. Un tas ir tikai tas, ko redz visi apkārtējie, nemaz nerunājot par emocionālām un morālām grūtībām. Mēs nevēlamies ielaist pie viņiem svešiniekus pat lielgabala šāvienam, un visbiežāk tie, kas mūs labi pazīst.

 

Ir nepieciešams kaut ko mainīt sevī, bet pievienoties lielam treniņam un atklāti apspriest savas problēmas šķiet kaut kas neiedomājams.

 

Vai cita situācija, kad Jums nav pietiekami daudz uzmanības no trenera, Jums šķiet, ka Jums būtu izdevies izdarīt vairāk, ja tuvumā nebūtu citu cilvēku, kas arī piedalās programmā.

 

Ar individuālu apmācību abi tiek izslēgti.

 

Apmācību īpatnības

 • Nodarbību intensitāti izvēlas apmācāmais

 • Praktiskā orientācija

 • Nav apmulsuma nepazīstamu vai pazīstamu cilvēku priekšā

 • 100% uzmanība no trenera un no jums

 • Tiek ņemts vērā individuālais personības psihotips

 • Līmeņa paaugstināšana no vieglas uz grūtu

 • Nepieciešamais atkārtojumu un atgriešanās skaits

 • Personalizēti vingrinājumi

bottom of page